Sunday, November 11, 2012

KEMAHIRAN SAINSKEMAHIRAN SAINTIFIK 

Kemahiran Saintifik terbahagi kepada dua iaitu kemahiran proses  
sains dan kemahiran manipulatif.
Di bawah ini adalah merupakan kemahiran proses sains 
dan kemahiran manipulatif.


Kemahiran Proses Sains • Memerhati
 • Mengelas
 • Mengukur dan menggunakan nombor
 • Membuat inferens
 • Meramal
 • Menggunakan perhubungan ruang dan masa
 • Mentafsir maklumat
 • Mendefinisikan secara operasi
 • Mengawal pembolehubah
 • Membuat hipotesis
 • MengeksperimenKemahiran Manipulatif

1. Menggunakan dan mengendalikan peralatan    
   dan bahan sains dengan betul.
2.menyimpan peralatan dan bahan sains   
   dengan betul dan selamat.
3.membersihkan peralatan sains dengan  
    betul.
4.mengendalikan spesimen dengan cermat.
5.melakar spesimen, peralatan dan bahan   
   sains dengan tepat.

Terima kasih Sudi Baca ! (:

No comments:

Post a Comment