Sunday, November 11, 2012

KBKK


SENARAI KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF 
(KBKK)

Kemahiran berfikir secara kritis

1.   membanding dan membeza:
2.  membuat kategori,
3.  meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan.
4.  menerangkan sebab.
5.  membuat sekuen / urutan.
6.  menentukan sumber yang dipercayai,
7.  membuat ramalan,
8.  mengusul periksa andaian,
9.  membuat inferens
10. membuat generalisasi
11. membuat penaakulan bersyarat

Kemahiran berfikir secara kretif

1. menjana idea
2. Mencipta analogi
3. mencipta metafora

Terima kasih Sudi Baca ! (:

No comments:

Post a Comment